เริ่มต้นขอเอกสาร “work permit” มีอะไรบ้าง  

ต่อใบอนุญาตทํางาน workpermit

ในการทำงานในต่างประเทศนั้นเอกสารวีซ่า และ เอกสารขออนุญาตในการประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาตินั้น อนุญาตทํางาน workpermit นั้นมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้สามารถที่จะทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น และ ที่สำคัญนั้น ถ้าหากว่าเรานั้นจะทำงาน ในต่างประเทศนั้นเรื่องราวเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่เรานั้นควรที่จะรู้ไว้อย่างมากเพื่อที่จะสามารถที่จะทำงานในต่างประเทศได้แบบไม่มีปัญหา  

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ วีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) คืออะไร แล้วต่างกันยังไง 

ก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจถึง เอกสาร Work Permit และ วีซาธุรกิจ Visa Non-B ออกจากกันก่อนโดยทั้ง 2 แบบนั้นจะมีความแตกต่างดังนี้  

  • Work permit : คือ ใบอนุญาตในการทำงาน หรือ ใบอนญาติที่ประเทศนั้น ๆ ออกให้แก่ผู้ที่ต้องการที่จะเข้ามาทำงานในประเทศนั้น ๆ โดยจะออกโดย การได้รับจากกรมแรงงานของประเทศนั้น ๆ แล้วนั้นเอง  
  • Visa Non-B : คือ เราจะเรียกว่าวีซ่านักธุรกิจ ซึ่งเอกสารประเภทนี้นั้นจะออกโดกรงศุลากากรณ์ของประเทศนั้น ๆ หรือจะเป็นกระทรวงต่างประเทศ และ สำนักงานตรวจเข้าเมือง  

ชาวต่างชาติดไม่มี work permit จะขอได้อย่างไรบ้าง  

ก่อนอื่นจะต้องทำความเข้ากใจก่อนว่าการทจะทำงานในต่างประเทศนั้นเอกสารการทำงาน work permit นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ในการยืนยันในเรื่องของการทำงาน  โดยหากว่าชาวต่างชาตินั้นถ้าหากว่าไม่มีเอกสาร work permit นั้นจะสามารถขอเอกสารโดยอ้างอิงจากคุณสมบัติดังนี้  

  • จะต้องไม่เข้าในประเทศด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว : การที่จะขอเอกสาร work permit นั้น การที่มีซ่านักที่องเที่ยวนั้นจะขอสามารถที่จะขอเอกสารได้ ดังนั้นจะต้องมีการขนอุญาติใหม่นั้นเอง 
  • มีความรู้ และ ความสามารถในกาทำงาน  
  • ไม่เป็นบุคลวิกลจริต มีจิตใจฟั่นเฟื่อน ไม่สมประกอบ ไม่ติดยาเสพติด หรือเป้นโรคที่รังเกียจแก่สังคม 
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุกตามกฎหมายของคนเข้ามือง และ กฎหมายคนเจ้ามาในประเทศ ย้อนหลัง  

1 ปี 

เอกสารมีวันหมดอายุ  

เมื่อเรานั้นได้รับได้รับเอกสาร workpermit มาแล้วในส่วนต่อมานั้นเราสามารถเริ่มต้นทำงานได้ตามที่เราได้ยื่นขอไว้ และ เมื่อเวลาผ่านไปนั้น เราจะต้องต่อใบอนุญาตทํางาน workpermit ด้วยเช่นกันซึ่งส่วนมากนั้นระยะเวลานั้นจะอยู่ที่ 1 ปี  เพื่อที่จทำงาน และประกอบอาชีพต่อ ซึ่งก็มีทั้งกรณีเคสที่สามารถต่ออายุได้ และ ไม่สามารถที่จะต่ออายุได้ด้วยเช่นกัน ทังนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับำการพิจารณาที่หลากหลายในการต่อใบอนุญาตทํางาน workpermit   โดยหากว่าต่อใบอนุญาติไม่ได้ก็สามารถที่จะยื่นอุทรธ์ได้ด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของการต่อใบอนุญาต และ เรื่องของในขออนุญาติในการทำงงานนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นเป็นชาวต่างชาติและต้องการจะต้องไปทำงานต่างประเทศนั้นต้องไปแบบถูกต้อง และ ถูกฎหมาย เพื่อที่จะทำให้ถูกต้องและมีการรับรองจากฎหมาย เพราะว่าหากว่าไปทำงานแบบผิดกฎหมาย นั้นจะมีแต่ข้อเสียที่มากกว่าข้อดี ถึงแม้จะไม่ยุ่งยาก แต่รับรองได้เลยว่าการไปแบบผิดกฎหมายนั้นคนที่โดนเอาเปรียบนั้นก็มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะโดนนายจ้างเอาเปรียบ