Day: September 20, 2022

กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร

ประเภทของกล้องวงจรปิดที่ควรรู้ก่อนซื้อประเภทของกล้องวงจรปิดที่ควรรู้ก่อนซื้อ

ในปัจจุบัน การติดตั้งกล้องวงจรปิดถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆ เพราะคุณสามารถหาซื้อกล้องวงจรปิดได้ทั่วไป อย่างใน Lazada ก็มีกล้องวงจรปิดขายอยู่มากมาย ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ตามความต้อง มีทุกสเปค ทุกดีไซน์ ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดภภายนอกอาคารหรือภายในอาคารก็มีครบ ก่อนที่จะซื้อกล้องไปติดตั้ง ต้องรู้ก่อนว่ากล้องวงจรปิดนั้นมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทนั้นเหมาะกับการติดตั้งแบบไหนบ้าง กล้องวงจรปิดแบบมาตรฐาน กล้องวงจรปิดชนิดนี้เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคารซึ่งเป็นกล้องที่ไม่มีระบบ Infared และไม่มีเลนส์มาให้ด้วย เลนส์ต้องสั่งซื้อเพิ่มแยกต่างหาก ส่วนใหญ่จะติดตั้งภายในทางเดินในตัวอาคาร   ตามที่มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้กล้องสามารถบันทึกภาพได้ หรือบางครั้งเราจะเห็นกล้องอยู่ใน Housing ที่เป็นตัวป้องกันน้ำให้กล้องอีกทีนึงเพราะกล้องไม่กันน้ำ   แต่ถ้าหากต้องการบันทึกภาพในเวลากลางคืนด้วย  ก็จะต้องใช้ Housing infared เพื่อให้ถ่ายภาพตอนกลางคืนได้